Fiio BTR1

  • Dedicated volume buttons
  • High quality DAC aptX
  • 8 hours battery life
  • đang cập nhật
  • Bảo hành: 12 tháng