KHUYẾN MÃI TUẦN LỄ VÀNG GIẢM ĐẾN 30% CÁC SẢN PHẨM JABRA

13/06/2018


3K SHOP MANG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TUẦN LỄ VÀNG

GIẢM ĐẾN 30% CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA JABRA 

CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU TƯ NGÀY 13/06/2018 CHO ĐẾN HẾT NGÀY 20/06/2018


Các sản phẩm được khuyến mãi bao gồm:


 

 

*Số lượng sản phẩm có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến